П`ятниця
14.12.2018
11:54
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту
Філія Мар'янівська ЗОШ І-ІІ ступенів імені Є.П.Гребінки

С Т А Т У Т МАР’ЯНІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА ГРЕБІНКИ ГРЕБІНКІВСЬКОЇ міської РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

І.Загальні положення

1. Мар'янівська загальноосвітня школа І-ІП ступенів імені Євгена Павловича Гребінки Гребінківської міської ради (далі навчальний заклад) є спільною комунальною власністю Гребінківської міської ради.

1.2. Юридична адреса навчального закладу: 37412, Полтавська область, Гребінківський район, с. Мар'янівка , вул. Миру, 34-а, тел.93-4-57. Тип школи: загальноосвітній навчальний заклад І - III ступенів: І ступінь — початкова школа (1-4 класи— термін навчання 4 роки); ІІ ступінь — основна школа (5-9 класи — термін навчання 5 років); ІІІ ступінь — старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання (10 - 11 (12) класи — термін навчання 2 (3) роки).

1.3. Навчальний комунальним заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, видає документи установчого зразка, може відкривати рахунки в установах банку . Повна назва закладу: МАР'ЯНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА ГРЕБІНКИ ГРЕБІНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Скорочена назва закладу: МАР'ЯНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. Є. П. ГРЕБІНКИ ГРЕБІНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.4. Засновником Мар'янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Євгена Павловича Гребінки Гребінківської міської ради є: Гребінківська міська рада. Код ЄДРПОУ: 13956256 Адреса: 37400 Україна, Полтавська область, м. Гребінка, вул. ,1 Міська рада здійснює: фінансування навчального закладу; його матеріально-технічне забезпечення; надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання; встановлює їх статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування; організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.5. Головною метою навчального закладу є: забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; всебічний розвиток кожної дитини шляхом розкриття і реалізації потенційних можливостей, розумових та фізичних здібностей та талантів; виховання моральних якостей громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору; підготовка до універсальної діяльності через організацію ранньої соціалізації та ідентифікації особистості школяра.

1.6. Головним завданням навчального закладу є: забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; формування логічного мислення, мотивів та поведінки партнерства і співробітництва, комунікативних навичок; мотивація та мобілізація вольових зусиль у досягненні результатів діяльності; самоконтроль і самооцінка власної діяльності; інтелектуальна працездатність з виявами творчості і розумових здібностей; реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів; створення умови для оволодіння системою наукових знань про ироду, людину і суспільство. Діяльність навчального закладу будується на принципах: науковості, гнучкості і наступності; єдності національного і загальнолюдського; гуманізму і демократії, доступності і оптимальності умов для реалізації здібностей дитини, таланту, всебічного розвитку; пріоритетності загальнолюдських цінностей над політичними та класовими інтересами; незалежність від політичних, громадських, релігійних організацій; диференціації змісту і форм, розвиваючого характеру навчально- виховного процесу; безперервності дошкільної, шкільної та післяшкільної ланок освіти; інтеграції з закладами, підприємствами, установами; гнучкості і прагматичності в змісті та організації навчально-виховного процесу; відповідності освіти державному стандарту; відкритості; співробітництва і співпраці; поєднання державного управління і громадського самоврядування в організації різних форм діяльності.

1.7. Навчальиий заклад в своїй діяльності керується: Конституцісю України. Законами України «Про освіту» «Про загальну середню освіту». Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад неее відповідальність перед особою, суспільством і державою за : безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі юбов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, запроваджений універсальний профіль навчання.

1.11. Навчальний заклад має право: • проходити в установленому порядку державну атестацію; • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником); • визначати варіативну частину робочого навчального плану; • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом; • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України; • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів;

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонуютьіметодичні об'єднання вчителів гуманітарного циклу, природно-математичного циклу, класних керівників.

1.13. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у навчальному закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених профільним міністерством України.

1.14. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються місцевим ФАПом та лікарями КЗ Гребінківського Центру ПМСД.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. В навчальному закладі може бути свій герб, гімн, прапор. Кодекс честі, розроблені науково-мстодичною радою та затверджені загальними зборами.

1.17. Навчальний заклад може мати свій друкований орган - шкільну газету.

1.18. Мар'янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Є.П. Гребінки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є володільцем баз даних «Кадри» та «Учні», які зберігаються в загальноосвітньому навчальному закладі. Мета обробки персональних даних - є забезпечення реалізації трудових відносин та відносин у сфері освіти загальноосвітнього навчального закладу. Мар'янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Є.П. Гребінки створює належні умови на обробку та зберігання цих баз даних, встановлює склад цих даних та процедуру їх обробки та зберігання, якшо інше не визначено законом.

II. Організація навчально-виховного процессу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою. Робочий навчальний план приватного навчального закладу затверджується засновником (власником) та погоджується відповідним органом управління освіти. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за 5-ти денною формою навчання, працює в 1-11(12) класах за 5-ти денним тижнем з використанням групової та індивідуальної форми навчання. Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням спеціалізації та профілю навчання. При вивчені окремих предметів клас може поділятися на групи у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України та у погодженні з органами місцевого самоврядування. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення навчального закладу (екстернату), складання державної підсумкової атестації, вільного відвідування окремих (непрофілюючих) предметів, самостійного вивчення окремих тем і програм із наступним складанням заліків, відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України. Початкова підготовка до вступу в перший клас проводиться на заняттях в школі з жовтня по травень навчального року.

2.5 За навчальним закладом закріплюється відповідна територія обслуговування. До початку навчального року беруться на облік учні, які мають його відвідувати.

2.6. Зарахування учнів до всіх класів навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.7.Директор навчального закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.8. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора. До зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.9. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до навчального закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

2.10.Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому законодавством. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загально? середньої «квіти у межач району батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.11. У навчальному закладі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючою персоналу можуть створюватися групи продовженого дня, як на бюджетних так і на платній основі. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються навчальним закладом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Навчальний рік поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше І липня наступного року.

2.13. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш, як 30 календарних днів.

2.14. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.15. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.16. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих (дванадцятих) класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту рай держадміністрації та районною державною санітарио-спідсміологічною службою.

2.17. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і Затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів. Велика перерва після другого та третього уроків по 20 хвилин.

2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-го класу не задаються.

2.21. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах.

2.22.У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань учнів знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.23. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.24. Навчання у 4-х та випускних 9-х і 11-х класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованого Міністерством юстиції України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У документі про освіту (таоелі успішності, свідоцтва, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У раїі незгоди учня (йою батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації ловодяться до відома учнів класним керівником.

2.25. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначаються діючою Інструкцією про переведення та випуск учнів повчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм масності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України.

2.26. Контроль за відповідністю освітньою рівня учнів, які закінчили аевний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту початкової (базової і повної) загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

2.27. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляється для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками ПМПК такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.28. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, допущені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють). за результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ: по закінченні початкової школи - табель; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.30. За відмінні успіхи в навчанні 2-8-х. 10-х класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення в навчанні». Учні 11-х класів нагороджуються золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», або похвальною грамотою «За особливі досяіиення у вивчені окремих предметів». Учням 9-х класів за відмінні успіхи н навчанні видаггься свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлккться Міністерством освіги і науки України. За успіхи в навчанні для учнів може бути встановлена грошова премія (за рішенням ради закладу і в межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.31. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.32. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших норнагивно-правових актах.

2.33. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховної о процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є: учні; керівник: педагогічні працівники; психолог, бібліотекар; інші спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3.3. Учні мають право на: доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти; вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; користування навчально-виробничою. науковою, матеріально- технічною. культурно-спортивно та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; участь у різних вилах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; перегляд результатів оцінювання навчальних досяіиень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини; участь у роботі органів громадською самоврядування навчального закладу; участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах. гуртках, групах за інтересами тощо; доступ до інформації з усіх галузей знань; повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичною насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні зобов’зані: виконувати вимоги Статуту, Правила внутрішньою трудового розпорядку; оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти: підвищувати свій загальнокультурний рівень; брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу, цим Статутом; дотримуватись вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників: виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу; дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу; брати посильну участь у різних вилах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України; дотримуватись правил особистої гігієни. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються у школі, забезпечуються послугами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.5 Учні навчального закладу залучаюіься за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

3.7. До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

3.8. Призначення на посаду та звільненій з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.9. Директор навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, нрава та обов'язки яких визначаються нормативно-нравовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

3.10. Обсяг педагогічною навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором навчального закладу, аогоджуггься з профспілковим комітетом і затверджується відділом освгги. молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки і посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

3.11. Педагогічні працівники мають право: на захист професійної честі і гідності. самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу' та інших органів самоврядування навчального закладу, в заходах, повязаних з організацією навчальио-виховної роботи; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну. пошукову роботу; вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України; об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України; порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідаості; на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; участь у шкільних та міських методичних комісіях. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.12. Педагогічні працівники навчального закладу зобов'язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

• контролювати рівень навчальних досягнень учнів; • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженими Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, які їх заміняють, керівника навчального закладу;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

• сприяти зростанню іміджу навчального закладу; • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• виконувати накази і усні розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

• брати участь у роботі педагогічної ради.

• вести відповідну документацію

3.13.. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.15. Права та обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

• Обирати форми навчання й виховання дітей;

• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

• звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

• відшкодовувати збитки нанесені державному, громадському, особистому майну учасників навчально-виховного процесу, викликані ненавмисними чи навмисними діями своїх дітей;

• сприяти здобуттю дітьми освіти у школі, забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, зиховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.18. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.19. Представники громадськості мають право:

• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

• керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

• проводити консультації для педагогічних працівників;

• брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

• дотримуватися Статуту навчального закладу; виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу; рішення органів громадського самоврядування; захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства; пропагувати здоровий спосіб життя; шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.